IR Contact

ผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์

คุณลักษมณ ยะโสธร (รักษาการ)
เบอร์โทรศัพท์: 02-7144555 ต่อ 650
อีเมล์: Laksamol@nusasiri.com
ที่อยู่: บมจ.ณุศาศิริ ชั้น30 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110