IR Contact

ผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์

คุณลักษมณ ยะโสธร (รักษาการ)
เบอร์โทรศัพท์: 02-7144555 ต่อ 650
อีเมล์: Laksamol@nusasiri.com
ที่อยู่: 2922/209-214 อาคารชาญอิสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310